is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat kan ik u niet vertellen. Wel dat ik detective ben en gevonden heb wat ik zocht."

„Het is alleen maar jammer, mijnheer Fetter, dat uw chauffeur verteld heeft..."

„O," weerde Fetter af, terwijl hij opstond, „dat alles, evenals mijn naam, hoort bij de vermomming. Bovendien, een h. a. rijdt toch zeker niet in zoo'n klein pestwagentje?" En groetend verdween hij, terwijl hij een nogal verwonderden hotelier Het staan, die heelemaal vergat zijn royalen en contant betalenden gast uitgeleide te doen.

Fetter reed in drie étappes terug en vond elk volgend hotel vervelender dan het vorige. Het ergste was echter, dat, toen hij weer thuis was, hij groote moeite had de blijde thuiskomst te spelen. Pas toen hij weer een paar dagen aan het werk was, kwam de blij moedigheid terug en wist hij, dat die vacantie hem goed had gedaan, ook al ergerde hij er zich aan zich zoo idioot gedragen te hebben, zich zoo in zijn praatlust te hebben laten gaan.

Toen de lui vonden, dat de honeymoon van den baas na zijn terugkomst lang genoeg had geduurd, kwamen zij op een avond met hun allen opdagen.

„Foto's, Fetter! En gegevens. Wij hebben papier meegebracht en gaan niet eerder weg, of wij hebben een compleet verslag van je verlof gemaakt," begon Dornik.

„Dat komt in het archief van de vereeniging tot het creeeren van amusementen voor de veriatenen," decreteerde Cok.

„Uw kleeren zijn een beetje gekrompen, kolonel. Ze gebruiken daar zeker een ander soort van water," meende Habekuk.

„Kerel, wat ben je bruin geworden," merkte Helmer op. „Het werd dan ook wel tijd, dat je wat in de buitenlucht kwam."

„Je hebt natuurlijk gedacht, dat je mij eens een lesje kon geven in het vacantie nemen, door zoo lang weg te blijven," opperde Betterman.

En Forbes wilde weten of Fetter ook kennissen van hem had gezien of gesproken.

Fetter begon met de foto, die hij had laten maken, toen zijn