is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weinige werk en door hun voortdurende verplegingskosten. Want, ofschoon door die selectie het totaal aantal werkkrachten tot ongeveer twee derde terug was geloopen, bleek uit de maandcijfers, dat er gemiddeld anderhalf tot twee maal zooveel werk werd gepresteerd per zelfde tijdseenheid als een jaar geleden.

Er was nu rust onder het volk, zelfs zoo, dat de controleur soms maanden achter elkaar geen rol hoefde te houden. Een jaar geleden had Fetter ook gedacht, dat er rust was, maar toen was het toch nog een woehge en onzekere toestand geweest in vergelijking met dien van nu. Zeker, hij had het zich wel voorgesteld zooals het nu was, toen hij nog heel aan het begin stond, maar was er zich tegelijkertijd ook van bewust geweest, dat, wat hij fantaseerde, toch slechts droomen waren: mooi om te droomen, maar te mooi om waar te kunnen worden.

Fetter bleef even staan om het nummer te noteeren van een boom, dien hij er van verdacht te lijden aan wortelschimmel.

„Over het hoofd gezien," mompelde hij voor zich heen, „kijk, hier zijn zij nog maar een paar dagen geleden geweest."

Hij realiseerde zich even, dat hij weer in zijn eentje aan het praten was, haalde zijn schouders op en noteerde het nummer van den boom een eindje verderop en den daarop aangeteekenden datum van behandeling door de ziekteploeg. Toen hep hij weer door en genoot van den omvang, dien de boomen begonnen te krijgen en van hun prachtige kruinen van donker groen glanzend blad, bij elk windzuchtje flikkerend in het felle zonlicht.

Kort geleden was de arbeidsinspecteur er weer geweest. Die beschouwde hem, Fetter, nu niet meer als niet heelemaal goed snik. Eerder legde hij nu bewondering aan den dag.

„Neen, ik kom hier niet meer om klachten in ontvangst te nemen, mijnheer Fetter, maar om te zien hoeveel u weer vooruit bent gegaan sedert den vorigen keer. En er van te genieten. Het is hier allemaal even merkwaardig: het ziektecijfer, de mortahteit over het afgeloopen jaar, zelfs nihil, geboortecijfer, kindersterfte. Ongelooflijk. En al die menschen zien er even gezond en opgewekt uit, terwijl u ze laat werken als paarden."