is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hij vertelde hoe hij met Helmer ongemerkt had staan kijken naar een stel menschen, dat bezig was een nieuwen weg uit te graven zonder mandoer of eenig ander toezicht. Zij dreven van het zweet en hijgden van inspanning. Toen hij bij hen kwam om hen te ondervragen, hadden zij het hem blijkbaar kwalijk genomen, dat hij hen stoorde. Op zijn vraag, of zij geen klachten hadden, antwoordden zij heel kort „Neen" en waren direct weer aan den gang gegaan.

„Ik heb zooiets nog niet eerder beleefd," besloot hij.

„Allicht niet," had Fetter geantwoord. „Dat zijn lui, die gemiddeld een gulden per dag maken en een weg aanleggen voor een vijfde van wat het twee jaar geleden kostte. En toen dachten wij nog wel, dat wij goedkoop waren."

„En mankeeren ze nooit?"

„Nooit."

„Maar wat doen ze dan met al dat geld?"

„Wel, die kerels werken zwaar en eten dus uitstekend. Anders hielden zij het niet vol. Dan zitten zij en hun vrouwen en kinderen goed in de kleeren en in het goud. Verder zijn er, die een zeer behoorlijken spaarpot hebben voor hun aanstaand verlof, of die regelmatig geld sturen naar hun familie. Waarbij het merkwaardige is, dat dat geld sparen of verzenden niet gebeurt op of door het kantoor, maar bij of met de hulp van Djaronda. Gelukkig is de vent eerlijk als goud, want het gaat dikwijls om bedragen van honderden guldens.

Ik geef echter toe, dat er ook een heeleboel zijn, die hun verdiensten verknoeien aan allerlei nuttelooze prullaria, ongeveer op dezelfde manier, waarop wij gewoonlijk ons geld verknoeien. Maar als ze daar nu vreugde aan hebben en ze werken goed, wat zou daar dan voor kwaad in steken? Tenslotte gaat het om de vreugde en niet om het ding, dat die vreugde wekt."

„Maar wordt er dan niet veel gespeeld?"

„Op gewone werkdagen zoo goed als niet. Dan zijn ze te moe. Als u 's avonds om negen uur door de kampongs loopt, dan is alles stil en slaapt een ieder.

Op uitbetaalavonden, ja, dan worden er heel wat tolletjes gedraaid. Het gokken zit den mensch nu eenmaal in het bloed.