is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of hij dat nu doet aan een groote speelbank, in de staatsloterij of op de effectenmarkt, dat is allemaal hetzelfde. Ik zorg er echter voor, dat het geld niet de kebon afgaat door het spelen aan ieder te verbieden, die niet op de ondernemingen thuis hoort, door aan de politie een premie van een gulden te geven, dien zij in een pot doen voor de versiering van hun tangsi, voor eiken niet-kebonner, die hier komt zonder een door mij of Helmer geteekende driemaandelijksche toelatingskaart of die gokkende wordt aangetroffen. In het begin hielp die premie niets, omdat zij, die gevat werden, aan de toenmalige agenten een rijksdaalder gaven. Sedert de reorganisatie door den nieuwen adjunct-commissaris van politie echter gaat het fijn."

„Ja, het is merkwaardig, vooral als ik bedenk hoe u hier begonnen bent. Maar nu nog wat. Ik heb zoowel op Kajoe Kapoer als hier gezien, dat er een intensief gebruik wordt gemaakt van alle tuinen bij de kamponghuizen. Hoe heeft u dat gedaan gekregen?"

„Ten eerste hebben wij geselecteerd zaadgoed laten komen voor rekening van de heden zelf. Ten tweede worden er elke maand per kampong drie premies gegeven voor de beste tuinen en ten derde is aan de menschen gezegd, dat een slecht verzorgde aanplant een reden kan zijn tot ontslag."

„Op die manier moeten de assistenten dus een behoorlijk deel van hun tijd besteden aan de verzorging van hun volk."

„Inderdaad. Opdracht is: zorg eerst voor gezonde en goed gestemde menschen en laat ze dan werken tegen stijgende loonen bij dalenden kostprijs. Loop je niet in het zweet, maar gebruik je hersenen."

„En heeft u er geen last mee, dat de vrouwen in het hospitaal moeten bevallen? Ik heb mij daar eerder ook al over verwonderd en u, meen ik, al eens gezegd, dat dat tegen de adat is."

„Dat is ook zoo. De vrouw hoort eigenlijk thuis te bevallen met de hulp van haar moeder, schoonmoeder of een andere oude vrouw. Maar wij hebben meer aan levende moeders en gezonde babies dan aan moeders en kinderen, die volgens de adat dood gaan. En nu zijn wij zoover, dat de vrouwen niet meer thuis willen bevallen, ook al zou ik dat bevelen. Dat