is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant niet uit willen, dan maken zij een eind aan hun leven, zooals dokter de Heer. Is hun groei voortdurend gepaard gegaan met dat gevoel van beklemming, zooals van dien blanke onder de negers, dan is die uitstooting een bevrijding, net als voor een vogel, opgesloten in een kooi, voor wien eindelijk het deurtje wordt open gedaan. Zoo is het met Fetter."

Hij kon zich niet herinneren zich ooit zoo bevrijd, ontlast, zoo licht en sterk gevoeld te hebben, zoodat het in hem jubelde.

„Denk je eens in, Lady, een nieuw leven te beginnen, zoo maar in de ruimte, zonder de beperking van eenig schuld- of minderwaardigheidsgevoel. Te kunnen leven volgens je eigen hoogste begrippen van rechtvaardigheid..."

Zij legde voorzichtig een hand op zijn arm.

„Fetter, edele dwaas, kom terug naar de aarde. Je zou mij mijn vraagstuk uitleggen. En in plaats daarvan gooi je plotseling alle banden los en ga je in de wolken zitten. Je vergeet waarschijnlijk, dat je ook moet eten om te kunnen leven. En dat eten, daar heeft die domme massa over te zeggen. Heusch, geloof mij, de maatschappij stoot een lid niet uit om hem te bevrijden van haar wetten, maar om hem door honger en schande te dwingen om aan die wetten te gehoorzamen. Pas maar op, dat je straks niet op je knieën naar die massa terugkruipt en smeekt om alsjeblieft weer opgenomen te worden."

Verbijsterd keek hij even in haar, nu moederlijk vriendelijke, oogen. Even leefde er nog strijdlust in hem op. Toen wist hij zich een dwaas.

„Mijn excuus, Lady, dat ik zoo onzinnig aan het doorslaan was. Jouw vraagstuk, ja, wacht even. Zoo net had ik het antwoord."

Zwijgend liepen zij weer door tot een boerenherberg, waar zij buiten, onder een grooten bloeienden hndeboom, hun brood aten onder het genot van groote glazen versche melk, terwijl telkens de teer geurende bloempjes op hen neervielen.

„En," begon Lady weer, „hoe nu met mij?"

Fetter, geheel in gedachten, keek op en glimlachte, moe maar bewonderend.

„Ik heb respect voor je doorzettingsvermogen, Lady. Maar