is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoera!" schreeuwden de jongens, op en neer springend op hun stoel.

Lady schoof wild haar stoel achteruit, vloog op en verdween, de deur hard achter zich dichtslaand, verwonderd nagekeken door man en zoons. Bob schudde, niet begrijpend, het hoofd, haalde de schouders op en zei:

„Dat is waarachtig het verstandigste woord, dat ik je vandaag heb hooren zeggen. Waar gaan jelui naar toe, Fetter?"

„O, dat weet ik niet. Bobs is padvinder."

„Weetje wat, gaan jelui met mij mee. Ik moet bij een paar boeren zijn, nogal een heel eind hier vandaan. Een fiksche tippel zal mij goed doen."

Zoo gingen zij gevieren op stap. Lady zagen zij niet meer, die had zich opgesloten.

„Ze is nogal erg katterig, denk ik," meende Godrich. „Ze zal wel zijn gaan slapen."

Hoe Bob ook zijn best deed, hij kon het niet voorkomen, dat de inhoud van den brief, dien hij hem had laten lezen, als een langzaam werkend vergif zich door het heele wezen van Fetter heen vrat en hem ziek en misselijk maakte. Hij verzette zich heldhaftig, met allen wil en kracht, die hij op kon roepen. Maar hij werd stiller en stiller, zichzelf ergerend, dat hij den dag voor de anderen bedierf. Even lukte het hem dan weer wat op te vroolijken om kort daarna weer doof en blind te worden voor zijn omgeving. En toen zij tegen het avondeten thuiskwamen, hadden zij een Fetter bij zich, die niet alleen geen woord meer zei, maar wien het volmaakt onverschillig was wat er met hem gebeurde of wat men tegen hem beweerde. Bob en de jongens merkten er niet veel van, omdat zij doodmoe waren, honger en een onleschbaren dorst hadden. Maar Lady zag met een oogopslag hoe laat het was. En blijkbaar had zij zooiets verwacht.

„Langbeen, wij gaan vanavond weer uit. Er wordt een nieuw stuk gegeven, dat ik wil zien op jouw kosten. Plaatsen heb ik al. Die heeft de bode voor mij gekocht."

„Je kunt omwaaien!" verkondigde Bob. „Wij kunnen niet meer op onze beenen staan." Toen, de bedoeling van zijn vrouw begrijpend:

24