is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„voorop in hun Zondagsche uniform als het plaatselijke fanfare-corps door het dorp trekt en 's avonds „drinken ze hun gratis biertje of afzakkertje in den „herberg als ze daar gaan zeggen, dat het sluitingsuur is aangebroken; tenzij de burgemeester toevallig in die herberg zit te kaarten, want dan „mogen die herbergen open blijven. Maar in cri„mineele zaken, diefstal, berooving, moord, dan „moet je ze nooit au serieux nemen. Maar wat an„ders: Wat jij in die schuur zag liggen, was dat wel „een lijk?"

„Daar ben ik absoluut zeker van," antwoordde Bunt.

„Zoo. Tja. Je was er zoo meteen ook absoluut „zeker van, dat er in het ziekenhuis onder dat laken „een dooie man lag, hé ?"

Bunt knikte, gaf geen antwoord.

„Ja, jong," vervolgde Vermeer dan, „op het onder„maansche is het alleen maar zeker dat je geboren „bent en dat je dood gaat. De rest zweeft zoo'n „beetje in de lucht. Enfin, we moeten nu maar absoluut systematisch te werk gaan en probeeren om „uitsluitend met concrete gegevens een aannemelijke „reconstructie van dit rare geval op te bouwen. Want „het is per slot van rekening toch een verduiveld „aardig geval weet je! En dan zullen we beginnen „bij het begin en eerst eens naar van Andels Verkoopbokaal gaan, want daar is die grappenmakerij dan „toch in ieder geval begonnen, hetzij met een pop, „hetzij met een lijk !"

„Maar zouden we niet eerst hier de Hoofdagent „van de wacht vragen welk gevolg hij heeft gegeven