is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„man onder andere President-Commissaris was. „Het is vandaag Woensdag, nietwaar?"

„Ja zeker, mevrouw, Woensdag."

„Nu, vandaag voor veertien dagen zijn mijn zoon „en ik met zijn wagen naar Spa gegaan en hebben „daar onze intrek genomen in het Hotel de Laeken, „dat was op 8 Augustus. Ik ben daar gebleven tot „15 Augustus, toen ben ik per trein weer naar huis „gegaan. Mijn zoon bleef. Daarna heeft hij me een „paar maal een „ansicht" gezonden... hier, dit zijn „de laatste twee, beiden uit Spa," en ze legde een paar prentbriefkaarten op Vermeer's schrijftafel. „Maar gisteren middag, dus Dinsdagmiddag, belde „het hotel mijn huis op en vroeg naar mijn zoon, „omdat die, nu Zondag, na het diner het hotel had „verlaten en daar sedert niet in was terug gekeerd, „terwijl hij zijn auto in de garage had laten staan „en ook zijn bagage in het hotel had achtergelaten. „Bovendien bleek ook in zijn slaapkamer niets van „een voornemen om te vertrekken; zijn nachtgoed „lag er nog en al zijn toiletartikelen."

„Dat is inderdaad nogal vreemd," sprak Vermeer op een bedenkelijken toon.

„Maar gisterenmorgen," vervolgde mevrouw Verlinden, „dat moet ik ook nog vertellen, ontving ik „deze „ansicht" van hem, afgestempeld in Brussel," en mevrouw Verlinden legde ook die kaart voor Vermeer op de schrijftafel.

„O... wacht U eens... dat verandert de zaak," sprak Vermeer en hij glimlachte even.

Ze knikte.

„Ik verwachtte, dat U dat zou zeggen. U veron-