is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Dus U heeft hem wel eerder gezien ?"

„Ja."

„Wanneer het laatst?"

„Ongeveer een uur geleden."

„Waar?"

„Hier."

„Onder welke omstandigheden zag U hem toen? „In welke qualiteit?"

„Als mogeüjke kooper van kunstwerken."

„Dus circa een uur geleden had U met deze man „hier op dit kantoor een onderhoud?"

„Ja,"

„Wist U, dat hij komen zou?"

„Ja, ik verwachtte hem."

„En kende U dan toch zijn naam niet?"

„Ik kende hem alleen als Victor, maar zijn achterhaam ken ik niet. En ik weet evenmin of Victor „inderdaad zijn voornaam is."

„Na dat onderhoud, wat gebeurde er toen?"

„Dat onderhoud leidde er toe dat ik... even naar „mijn huis ging om wat te halen; ik verzocht mijn „bezoeker toen hier zoo lang te blijven wachten."

„En is dat ook gebeurd?"

„Ja."

„Wat heeft U van uw huis gehaald?"

Willem van Andel gaf niet dadelijk antwoord.

„Niets," sprak hij dan. „Wat ik meende thuis te „zullen vinden, bleek daar niet te zijn."

„Och, dus dat was een teleurstelling. U ging per „auto ?"

„Ja."

„En U kwam ook terug per auto ?"