is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ja. Als U er aan twijfelt, daar staat hij, de motor „zal nog wel warm zijn."

Vermeer glimlachte even.

„Waarom denkt U, dat ik aan uw woorden twijfel ?"

„O, ik dacht dat een politieman daar principiëel „altijd mee begon," antwoordde van Andel en hij glimlachte nu ook.

Vermeer haalde even zijn schouders op.

„Verliet U het gebouw door de voordeur ?" vroeg hij dan.

Van Andel aarzelde met zijn antwoord.

„Nee, door de achterdeur," sprak hij dan kort.

„Waarom deed U dat?"

„Zoo maar, daar had ik geen bepaalde reden voor."

„Doet U dat wel eens meer?"

„Nee, nooit."

„U verwachtte dus bij uw terugkomst zooeven, „meneer Victor hier nog gezond en wel aan te „treffen?"

„Natuurlijk. Ik kon bezwaarlijk vermoeden, dat „hij inmiddels zou zijn dood geschoten."

„Doodgeschoten," herhaalde Vermeer. „Wat „geeft U aanleiding om te denken, dat hij is dood „geschoten ?"

„Dat meende ik uit uw woorden af te leiden," antwoordde van Andel, terwijl hij Vermeer even heel strak aankeek.

Vermeer glimlachte.

„Uw inductief vermogen is wel bizonder ontwikkeld, het lijkt me zelfs verwant te zijn aan telepathie," sprak hij.

„Best mogelijk; aan telepathie geloof ik overigens