is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XV.

„Goeien morgen, goeien morgen !" sprak Vermeer toen hij den volgenden dag om half negen zijn bureau binnentrad, waar Bunt reeds aanwezig was. „Goed geslapen na de emoties van den dag van „gisteren? Hè, hè, ik snak naar mijn morgen-pijp!" en Vermeer, die inmiddels op zijn plaats was gaan zitten, haalde meteen zijn rookgerei voor den dag en begon zorgvuldig de drooge fijne krultabak in den meerschuimen kop te drukken.

„Morgen, meneer Vermeer," zei Bunt. „Ja, er „waren zeker emoties genoeg om er een poos van „wakker te blijven, maar de herinnering er aan heeft „me toch niet van mijn nachtrust beroofd!"

„Dat is verstandig! Moet je ook voor oppassen; „altijd er voor waken, dat de dienstzaken jou niet „beheerschen. Het omgekeerde, hé? Jij moet de „dienstzaken beheerschen. Maar vertel es op. Je „bent met het lijk naar 't ziekenhuis gereden. Wat „heb je er daar verder mee uitgespookt?"

„We hebben het ontkleed; die kleeren liggen hier. „Mil heeft foto's gemaakt en Schuurman van de „dactyloscopische dienst heeft de vingerafdrukken „van het lijk opgenomen."

„Goed zoo, amice. Dat laatste hebben we verzuimd „bij dat andere lijk. Enfin, dat is begraven en we „hebben daar in ieder geval ook de foto's van. En „de sectie?"

„Die zou vanmorgen plaats vinden. Ik heb Dokter