is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Maarten even gesproken en die heeft het lijk gezien, „maar die zei dadelijk, dat de sectie wel niet veel „zou opleveren, omdat dat schot in de nek en door „de hersens in ieder geval de doodsoorzaak moet „geweest zijn. Als hij de kogel vindt zal hij hem ons „zenden."

„Mooi. De kleeren nog eens nageplozen?"

„Ja, ik heb zelfs de voering hier en daar losgetornd. „Maar niets, niets! Alleen zat op de binnenzijde „van een der zakken van het colbert toch een zijden „strookje met de naam van de firma, die het gemaakt „heeft. Kijkt U maar," en Bunt toonde Vermeer nu het colbert, waarin zich die zak met het strookje bevond.

„Au Londonais. Tailleur moderne. Liège. Rue du „Canal 30," las Vermeer hardop. „Zie je, altijd weer „in de omstreken van Spa. Het zal wel eindigen, dat „we samen eens een snoepreisje gaan maken naar „dat aantrekkelijke stadje Bunt, want hier komen „we toch niet veel verder. We hebben nu een verduisterd kadaver, een moord en een kidnapperij. „Me dunkt, dat is welletjes! Dat verduisterde ka„daver kon je desnoods nog als een lugubere grap „beschouwen, maar de ontvoering wordt al bedenkelijker en die moord van gisteren bevalt me heele„maal niet! Want die moord bewijst, dat we met zeer „ongure elementen hebben te maken, die als het er „op aankomt, voor niets terugdeinzen!"

„Maar hoe denkt U in dat verband over van Andel?"

„Wat denkt je er zelf van?"

„Ik vond in zijn houding en in zijn antwoorden