is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Nee, die was tamelijk stuntelig. Maar in zijn „voordeel — ten deele dan — pleitte zijn argeloos „verhaal over die sigarettenrookerij van meneer „Victor. Heb je dat niet opgemerkt?"

„Nee, dat heb ik niet goed begrepen, waarom „U dat vroeg."

„Wel, beste jongen. Het lijk was uitgeplunderd „en zeker niet om de waarde van de bezittingen, die „meneer Victor bij zich had, maar om elke poging „tot identificeering van het slachtoffer zooveel mogelijk te bemoeielijken. Maar, en dat is wel zeer „opmerkelijk, van die uitplunderij wist van Andel „niets af. Want had hij daar wèl iets van geweten, „dan zou hij zeker vermeden hebben om te verhellen, dat de vermoorde zoo'n goed gevulde sigarettenkoker bij zich had. Bovendien was zijn niet,,begrijpen van mijn vraag, dus zijn betrekkelijke „goede trouw ten opzichte van dat onderdeel, niet „gesimuleerd, die was volkomen echt!"

„Gut ja, dat is zoo," sprak Bunt verrast.

„Dat is waar ook," vervolgde Vermeer dan, „in „de zak van het slachtoffer vond ik toch nog een „propje papier en dat bleek uitgevouwen een tramkaartje te zijn van Spa naar Balmoral."

„Och?"

„Ja. Dat is nu op zichzelf niet zoo'n belangrijk „document, maar het bewijst "'alweer, dat in of bij „Spa de haard van al die ongerechtigheden smeult „of brandt!"

„Moet van Andel niet gearresteerd worden? Op „vermoeden van medeplichtigheid?"

„Dat durf ik nog niet te doen. Niet om van Andel