is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Uit Gaasterland meldt men ons dat daar Woensdagmiddag uit het kanaal het l... een meneer is opgevischt geheel ontkleed maar met een zwaar gewicht aan zijn voeten gebonden.

Het was ons niet mogelijk bij de plaatselijke autoriteiten bizonderheden over deze sensationeele en lugubere vondst te vernemen, dit staat echter vast, dat die meneer eenige uren later per vrachtauto door de politie naar de stad is gebracht.

Van den Heer Vergullen, kantonnier te Gaasterveld, vernamen wij echter het volgende: Het zoontje van den Heer Vergullen had al hoepelend langs het kanaal dit speeltuig voor zijn oogen in het water zien verdwijnen. Toen het ventje nu huilende thuiskwam en het ongeval meldde, trok de heer Vergullen er dadelijk met den dreg op uit maar in stede van een hoepel, haalde hij toen weldra een ijzeren gewicht op, dat bevestigd bleek te zijn aan de beenen van een meneer (Vervolg bladz. 9). Op onze fotopagina geven wij de portretten van den Heer Vergullen en van het zesjarig zoontje Huibje met zijn hoepel, welke inmiddels ook werd opgedregd en de plaats {zie x) waar de heer Vergullen stond toen hij zijn schokkende ontdekking deed.

„O, en wordt er van de moeder maar niks gezegd ?" vroeg Mevrouw Vermeer. „Die hoort er zeker niet „bij!"

„Nou ja," sprak Vermeer sussend, „die kantonnier „is misschien weduwnaar."

„Zal ik het vervolg lezen?" vroeg Wies.

„Nee, dankje," sprak haar vader.

Het begon met Napoleon.

10