is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Atropine of wat het zijn mocht en hij moest naar bed, zoo gauw mogelijk naar bed.

Hij greep Bunt, die niet den minsten weerstand bood, onder den arm en voerde hem zoo snel mogelijk mee naar de lift.

Tien minuten later had hij hem zijn jas en zijn vest uitgetrokken, zijn boord afgedaan, zijn andere kleeren wat losgemaakt, zijn gezicht gewasschen met koud water en hem op bed gelegd.

Vermeer was niet ongerust, hij kende de werking dezer soort vergiften, welke toegediend in een bonbon of in een geprepareerde sigaret, bij het slachtoffer een totale versuffing tot bewusteloosheid toe kunnen veroorzaken, welke werking echter reeds na enkele uren weer van lieverlede zwakker wordt, zij het met een gedeeltelijk geheugenverlies omtrent den tijd, dadelijk na de toediening van het vergif intredend, doch met een uiteindelijke geheele verdwijning der werking zonder verdere gevolgen, dan nog wat hoofdpijn en onpasselijkheid.

En büjkbaar was de werking van het vergif bij Bunt reeds aan het verzwakken, anders had hij ook onmogelijk den weg naar het hotel kunnen terugvinden; bovendien bewees zijn dadelijk binnen gaan in den salon en zijn klaarblijkelijke herkenning van Vermeer er op, dat het in zijn bewustzijn toch alweer een beetje begon te schemeren.

Vermeer richtte nog een paar maal het woord tot Bunt, vroeg hem wat simpele dingen en al getuigden de antwoorden nog niet van een groote helderheid van geest, ze bewezen toch, dat het bewustzijn steeds klaarder werd.