is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

tafeltje zitten bij Cardinal, waar het behoorlijk bezet was, maar toch niet zóó vol, of ze konden daar rustig en zonder vrees om afgeluisterd te worden, praten.

Vermeer „fuifde" zooals hij zei, Bunt op melk, nam zelf thee en riep dadelijk weer het beweeglijke drukke Obertje, toen Bunt met een paar teugen vol welbehagen zijn eerste glas leeg had.

„Nog zoo'n glas ! En zet nummer drie maar vast „gereed!"

„Ik kan ik misschien beter dadelijk met den eelen koei „komen !" schertste het Obertje en het haastte zich weg.

„En draai nu je verhaal eens af," zei Vermeer, een versche sigaar opstekend.

„Dat zal kort zijn," antwoordde Bunt. „Toen „U weg was gegaan, zijn we misschien nog een „minuut of tien hier blijven zitten, maar toen stelde „meneer Kaleb voor, dat we naar Anette et Lubin „zouden gaan, want daar waren de Kalmannen nog „nooit geweest."

„Nog nooit geweest? Wonderlijk!" sneerde Vermeer. „Voor een familie, die al jaren geregeld in „Spa komt."

„Enfin," vervolgde Bunt, „ze drongen er op aan „dat ik mee zou gaan, en ik dacht, je kunt nooit „weten, waar het goed voor is."

„Dat heb je ondervonden!" zei Vermeer met zijn grimmig lachje. „En Jenny animeerde dat zeker „ook, hé?"

„Ja, nogal, die was erg... e... Enfin, maar „toen gingen we daar dan heen met de wagen van „meneer Kaleb."