is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ja, inderdaad, meneer Vermeer; het is onbegrijpelijk dat U dat allemaal... het verontrust me „zelfs!"

„Heelemaal niet noodig," troostte Vermeer.

„Maar het is een diep geheim!"

„Natuurlijk! En ik vertel U ook in het diepste „geheim, dat wij een paar uur geleden een afdeeling „van de internationale bende, die zich op de uitgifte van die vervalschte jetons toelegt, hebben „overvallen en ingerekend!"

„Nee !" kreet meneer Palstra.

„Ja, heusch! Ze hebben nog veel meer op hun „kerfstok, maar wij hebben er zoowat voor een „vijftig of zestig mille valsche jetons van het Casino „hier gevonden en ook nog een heele voorraad „valsche exemplaren voor de Kursaal in Ostende! „Hier heeft U wat van die valsche Spa'sche exemplaren; U moogt ze behouden. En als U nu met „mijn kaartje naar de Commissaris van Politie gaat „en U even voorstelt, dan zal men U daar zeker „nog wel eenige inlichtingen willen geven waarmee „U de Directie van het Casino gelukkig kunt maken!"

„O, ik ben U buitengewoon erkentelijk, meneer „Vermeer! Het is schitterend! En dan te denken, „dat ik U aanvankelijk ook verdacht!"

„O, ik U eveneens," zei Vermeer, die meteen opstond, „maar weer van wat anders! Dat zit nu „eenmaal in ons bloed, hé?"

„Meneer Vermeer," sprak meneer Palstra dan zacht, terwijl hij eveneens opstond, „U als vakman. „Zegt U me eens eerlijk: vindt U mijn grime als „Engelschman geslaagd ?"