is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXV.

Spa, Zondagavond, 23 Augustus '38. Zeer geachte Heer Vermeer!

Twee dingen beloofde ik U te geven: een uitvoerige uiteenzetting van alles, wat mij bekend is omtrent de drie door U genoemde gevallen en de zekerheid, dat U verder van mij geen last meer zoudt hebben.

In dezen brief vindt U de inlossing van mijn eerste belofte; de inlossing van de tweede zult U te zijner tijd ervaren.

Jacques Verlinden en ik zijn al vrienden sedert onze jeugd en we zijn dat gebleven, ondanks het feit, dat onze karakters en levensopvattingen wel zeer weinig gemeen hadden.

Jacques is altijd een solide jongen geweest; van mezelf kan ik dat helaas! allerminst getuigen. Ik heb in alle opzichten, wat men noemt „zwaar" geleefd ; mijn gezondheidstoestand heeft daar trouwens sterk onder geleden en alleen door veelvuldig gebruik te maken van allerlei narcotica, morphine, cocaine e.d. kan ik mij dan weer eens uit de ondermijnende depressies opwerken.

Op 15 Augustus schreef ik aan Jacques, die