is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

ik wist dat toen te Spa vertoefde, een briefkaart, om hem te melden dat ik 's Zondags, den volgenden dag, bij hem kwam eten. Ik ken Spa goed en nam mij voor dan 's avonds met Jacques eens ergens heen te gaan. Het plan kwam plotseling bij me op en Mevrouw Verlinden wist van dit bezoek dan ook niets af.

Jacques en ik dineerden samen, we dronken een flesch wijn en onder een of ander vroolijk voorwendsel nóg een flesch wijn; voor tafel hadden we ook al wat gedronken, zoodat we ten slotte in een vrij verheugde stemming geraakten.

Te kwader ure rijpte bij mij toen het plan, natuurlijk zonder eenige bijbedoeling, om Jacques eens mee te nemen naar Villa Marguèrite, een bekende clandestiene speelgelegenheid. Ik schrijf „bekend" en bedoel daarmee, dat ze in bepaalde kringen van uitgaande menschen bekend was. Zelf was ik er al meerdere malen geweest, had er wel eens bacchanalen meegemaakt er wel eens geld gewonnen en er ook wel eens geld verloren.

Men kende er mij derhalve.

Ik kende er: Kaleb, Kalman en mevrouw Kalman en Jenny, U thans ook allen bekend; verder hoorden daar onder de vaste bezoekers: een zekere Charles Romeerse, een Belg, en Monsieur Victor, wiens anderen naam ik niet kende en nog niet ken. Ik denk, dat het een Franschman was uit de buurt van Lille, want hij sprak vrij goed Vlaamsch.