is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verduren, den laatsten tijd, gaf zij nu weer nieuwe aanleiding tot herrie....

Gerrit-Jan gaf antwoord op Rouke's vraag, toen Elsje bleef zwijgen :

„Het gaat Volvers toch niets aan, wat zij of haar vader buitenshuis doen ?"

„Zeg dat maar niet te hard. Nu jij weg bent zul je eens zien, hoe Pauwe de kust gaat schoonhouden bij haar thuis 1" Met een hoofdknik wees hij naar Elsje,

In dit antwoord vond Gerrit-Jan al zijn eigen angst van de laatste weken terug, hij kon het zelf zoo uitgesproken hebben. Het leek wel of die tergende invloed van Volvers zelfs de mooiste oogenblikken in hun leven moest bederven....

Toen was het Rouke's vader die een lichtpunt aanwees :

„Maar wat zou hij nu feitelijk willen beginnen bij den kruidenier, die ouwe Volvers met al zijn praatjes ? Wanneer Elsje zelf niets van Pauwe hebben moet, kan hij haar toch niet dwingen tot opzitten en pootjes-geven ? Laat hem maar kalm praten als hij komt, hoor — en als het te lang duurt naar je zin, dan ga je maar vlug koffie malen of zooiets. Zoo gauw hij zijn eigen woorden niet meer kan verstaan, zal hij zijn wafel wel houden 1"

Elsje dacht na.

„Hij kan vader met alles dwars blijven zitten, dat is het juist."

„Kom, niet al te somber. Er is altijd wel wat om over te tobben, als je den kop laat hangen. Wij hebben vandaag gezien, dat we ook nog wel eens boffen 1"