is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zit of in Rotterdam. Ik kan toch zeker eiken Zondag naar 't dorp komen."

„Maar je lessen dan ?"

„Daar houd ik dan toch de avonden voor ?"

Zij scheen zooveel bezwaren te zoeken als er maar te vinden waren ; in een stemming van vrouwelijke bezorgdheid tegen alle overijling. Wat was er riskanter dan een vlucht zonder vast doel ? Maar ze werd meegesleept door zijn spontane verwachting : dat het er wel goed zou gaan. Als laatste waarschuwing zei ze hem nog:

„Doe het niet Gerjan, als je het ook maar éven vol kunt houden in Friesland."

„O-kee 1" was zijn antwoord.

De veldwachter en Rouke gingen binnen bij Mr. Actrobius. Een breede trap op, zes en twintig treden, een groot portaal over, „Aanmelden bij de secretaresse", stond er op een bordje. Zij moesten even wachten, de advocaat was in conferentie. Eenige minuten later verscheen hij zelf in de wachtkamer, om hen te halen.

„Gaat u zitten. De heeren rooken ?"

De jongen nam geen sigaar aan, zijn vader stak er een op.

„Ja, ik denk dat u wel nieuwsgierig zult zijn, naar wat ik te vertellen heb. Het is ook mijn gewoonte niet, om al mijn vrij-gepleiten 's middags te ontvangen," zei Mr. Actrobius lachend.

„Maar ditmaal is er een speciale reden voor. Ik heb