is toegevoegd aan je favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looze en viij vuile pui van dit zaakje, waar zelfs een niet te beste reputatie aan verbonden was.

,,'t Is te donker om er veel van te zien, maar je kunt wel zeggen, dat hier van alles van te maken is", merkte Toontje op, toen hij bleef zwijgen.

„Afbreken en op een andere plaats een nieuwe tent zetten," spotte Rikus.

„Dat is gekheid, ik zeg : er is van alles van te maken, de winkel is breed en diep en achter heb je een flinke bergruimte. Maar 't voornaamste is, dat dit nu net vrijkomt, dit winkeltje. Waar wil je op 't oogenblik verder aan de haven een gedoe als dit te pakken krijgen ?

„Dat is waar," beaamde Rikus, „iets anders vinden ze in geen tien jaar."

Dit laatste gaf bij Rouke den doorslag : Hij zou aan Elsje Katrina schrijven, dat zij met haar vader hier maar eens moest komen kijken, want dat er een zaak aan de haven was over te nemen, waar de eigenaar met spoed van afwilde.

Mr. Actrobius had er verder aan meegeholpen, om een redelijken uitkoop te krijgen voor den kruidenier. Het had Volvers tijdens de laatste besprekingen nog een paar minuten van de hevigste woede opgeleverd, die hij ooit in zijn leven gekend had.

De kalme, gedecideerde stem van den zaakwaarnemer hield hem zoo pijnlijk strak aan de uiterste eischen, die uit het contract te halen waren, dat het hem niet alleen verscheidene keeren rood voor de oogen werd, maar hij er ook een duizend of acht, negen meer aan kwijtraakte, dan hij verwacht had.