is toegevoegd aan je favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de geheimen van Rotterdam en haar de groots winkelstraten hebben laten zien....

Rouke las den brief den morgen, nadat hij met Elsje de stad in was geweest, de voornaamste winkelstraten met haar doorgegaan was en haar ook nog een stukje rivier bij de Leuvehaven had laten zien, waar aan den overkant juist de grootste boot van de lijn gemeerd lag. Het verwonderde hem niet eens, dat Gerrit-Jan dacht zoo bijzonder veel van Rotterdam te weten, dat hij er Elsje zelfs kon inwijden, veel meer verbaasde hem deze samenloop van omstandigheden. Gerrit-Jan had den brief dus zitten schrijven op 't oogenblik, waarop hij met Elsje de stad was ingegaan. Het leek wel, of hij een soort plaatsvervanger van hem was geworden. ...

In den brief vertelde Gerrit-Jan ditmaal iets meer dan tot dusverre over zichzelf en zijn werk. Hij werd er dagelijks meer beu onder, dit teekenwerk had practisch geen nut voor hem, er was niets persoonlijks aan, nergens liet het een beetje speling toe aan je eigen fantasie, zooals op de glasfabrieken toch nog altijd. Hij zat er heel den dag alleen, of met een opzichter in een oude directie-keet, 's avonds weer alleen met zijn ouders in 't afgelegen huis, en 's Zondags nog meer alleen, omdat zijn vader er gewoonlijk vroeg op uittrok en zijn moeder lang te bed bleef. Uit verveling was hij den vorigen Zondag naar het hulpkerkje gegaan, waar een dominee preekte voor de Zuiderzeebedrijfs-bevolking. Er was niets aan geweest, ten eerste waren er weinig menschen, die daarbij slecht zongen en verder duurde de