is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopig geen groote verdiensten, daar het werk gedeeltelijk als opleiding beschouwd werd. De brieven konden aan het dagblad-bureau worden gezonden.

Het was eigenlijk een begin van Maandag, dat zij dien avond nog beleefden. Gerrit-Jan schreef onmiddellijk een sollicitatiebrief, met behulp van zijn vader opgesteld; zij postten den brief onder het naar huis gaan.

Want ook zijn vader bleef dien nacht slapen op de Blaak, zij hadden er over getelefoneerd met de ouwelui van Rouke ; het was goed, zij konden er ook ontbijten, des middags zouden zij samen eten bij 't meisje thuis.

Hij had zijn fiets laten opsturen uit Friesland, Gerrit-Jan; de weg van Waalhaven naar de Blaak bezat na de eerste twee weken dat hij op de vliegtuigfabriek werkte, reeds geen geheimen meer voor hem. Eiken dag, heen en terug, terug wel het meest imponeerend. Dan zag hij in de verte de stad liggen, er langzaam naderkomend; eerst heel het lange stuk straatweg langs de haven af, waar nog aan alle zijden open uitzicht was, en het zand van straat- en spooraanleg nog wit opstak uit het weiland rondom. Aan zijn linkerhand lag dan het breede vaarwater van de Waalhaven zelf, ten zuiden begrensd door het vliegveld, waar af en toe een ronkend toestel opsteeg; meer naar de stad toe lagen er de meeste schepen, van dezen walkant af tot aan de overzijde in het westen, waar de groote laadbruggen tegen den gevlamden hemel stonden als hooggewervelde ijzeren dieren. De booten aan dezen kant van de haven waren enkele dagen zijn bekenden, maar steeds