is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lagen er op een morgen andere in hun plaats ; de haven kende nog geen rust en geen bestand.

Dan volgde de Brielsche laan, eindeloos onder twee rijen boomen, van Charlois tot de Maashaven ; er was weinig moois aan weerszijden van de laan, maar reeds hier was de hartklop van het zware verkeer merkbaar, dat aan den hoek, bij de groote silo op volle kracht kwam. Over de bruggen, boven het altijd bewogen water was het meestal langzamer rijden voor hem, maar daarna tot op de Blaak deed hij er geen minuut meer over. Gerrit-Jan voelde zich thuis raken in Rotterdam, sneller nog dan anderen, waar de dagelijksche tochten door haar voor-land hem de volle attractie gaven van haar, reeds op een afstand uitgeoefende bekoring.

Zijn werk leek hem daarbij een bevrijding uit een onverdraaglijken droom, na deze laatste maanden. De angst voor het niet-vinden van een betrekking, was er door weggenomen; reeds in de week na zijn vlucht uit huis, had hij gunstig antwoord op zijn brief ontvangen. En alles in dit werk animeerde hem: de omgeving, de bezigheden zelf en zijn collega's, die hem kameraadschappelijk in hun kring hadden opgenomen.

Midden in 't open veld nog, stonden de loodsen, waar het kleine bedrijf gevestigd was. Het dreef op geleidelijk binnenkomende orders, maar de jeugdige directeur had hersens en werkkracht genoeg, om het te doen uitgroeien tot een zaak met een wereldnaam, wanneer de luchtvaart zich tenminste bleef uitbreiden als tot dusverre.