is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Was deze directeur geweest, die den anderen pas aangenomen jongen teekenaar, en hem, Gerrit-Jan in z'n kantoor ontvangen had; in het streng nieuw-zakelijk ingerichte vertrek, waarin nauwelijks iets meer stond dan een schrijfbureau, een teekentafel, een stalen boekenkast en eenige metalen stoelen. Met een paar korte, vlotte zinnen had hij hen verwelkomd en er direct bij gezegd, waar zij op rekenen konden, wanneer zij hun best deden: eerst in het hulpwerk, later met het ontwerpen van eigen constructies, ging dat heel goed, dan had hij nog wel andeie plannen met hen.

„Hij laat je dan aan de technische school studeeren, om opzichter of chef te worden," verklaarde de andere jongen hem dit laatste, toen zij de directiekamer uitgingen, op weg naar het werk. De afdeelingschef had hen naar de teekenzaal gebracht, daar waren de oudere en aankomende teekenaars aan 't werk, met wie hij voorloopig te maken zou krijgen. Het was dien eersten dag voornamelijk bij inwerken en informeeren gebleven; pas laat in den middag kreeg Gerrit-Jan zelf een schetsje uit te werken.

Maar in de volgende dagen zag hij beter, hoeveel afwisselends en boeiends er in zijn werk was, zijn aandacht werd er volledig door in beslag genomen, heel den dag lang. Behalve het uitslaan der werkteekeningen, kreeg hij ook telkens meet- en berekeningswerk, waarbij hij soms al kleine correcties kon aanwijzen en spoedig mocht hij ook zelf détails ontwerpen, zij het onder toezicht van den eersten teekenaar. Daarbij kwam hij druk in aanraking met het technische personeel in de