is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, ja, Freule ... hi, hi, . . . nee . . . of ja, toch. Heusch ik moet Engelsch doceeren. Maar ik zie tot mijn schrik dat de tijd voor vandaag al zoowat om is. Toch gek dat U daar in Zuid-Afrika heelemaal niet met Engelschen in aanraking kwam. En dat U geen woord Engelsch kent!"

„Ja, vind ik zelf ook. Mais que faire?"

„Enfin, de volgende keer beginnen we dan serieus," sprak hij met een vermanend geheven wijsvinger, „dan hebben we ook de boekjes. Dan ga ik nu maar heen. Dag Freule, dag . . . e . . .

Deze laatste fragmentarische groet gold Meedie.

„So long, Sir," zei Thora met een aanbiddelijk lachje, „and many thanks for the really most interesting lecture!"

Steven Herklots was nog niet bekomen van zijn verbijstering, toen hij na de leskamer te zijn ontvloden in de biljartkamer kwam, waar hij Piet Sterk aantrof, die met een ontevreden gezicht en met zijn handen in zijn broekzakken voor een der ramen naar buiten stond te kijken.

VII

Inmiddels betrad nu Mr. Karei van den Drift, wien als te doceeren vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis waren toegewezen het leskamertje.

Eigenlijk was van den Drift wel min of meer de aangewezen man voor Latijn en Grieksch geweest, maar men wilde het leerprogramma nu niet dadelijk teveel overladen en liever eerst maar eens zien hoe het stond met Thora's ontvankelijkheid voor de H.B.S.-vakken en van den Drift had zelf verklaard, dat hij naast zijn