is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fende, denken moet. Ik heb geen ouders meer en nu woon ik bij mijn grootvader op de Kemenade en grootvader is toeziende voogd over Thora; meneer Vignol is haar voogd. Maar mijn lieve grootvader vertikt het gewoon om nu eens precies te vertellen wat dat allemaal voor rare dingen zijn, die zich op de Doornenburg afspelen. En nu hoor ik van U, dat de geest van Thora's oude grootmoeder daar ook nog een rol speelt! Griezelig!"

Ze lachte weer helder op en Jaap keek met genoegen naar het frissche fijne gezichtje, waarin de mooie oogen nu zoo jolig straalden.

„Maar dan nu toch één indiscrete vraag," sprak hij „tenzij U gemoedsbezwaren heeft om mij daarop te antwoorden."

„En wat is dat dan wel voor een vraag?"

„Hoe heet Freule Thora eigenlijk?"

„Weet U dat niet eens?"

„Nee."

„Wel, zij is een Baronesse du Tour van de Doornenburg. Meneer Vignol is haar oom, hij is een Franschman, getrouwd met een zuster van Thora's vader. Zijn volle naam is Vicomte Vignol du Marais."

„DankU," sprak hij. „Ik zou jokken, als ik beweerde dat alles me nu duidelijk is, maar nu weet ik dan tenminste iets. Woont U daar niet erg eenzaam op zoo'n kasteel in de Achterhoek?"

„Nogal, maar ik ben er alleen maar 's zomers en dan is het er heerlijk. Met het najaar ga ik naar Londen, waar ik ook familie heb en soms ook naar Brussel waar ik dan bij een tante logeer."

Ze praatten nu door over allerlei onderwerpen welke de bewoners van de Doornenburg niet raakten, gezellige babbeltjes zoo maar tusschen twee jonge menschen, die elkaar wel aardig vinden.