is toegevoegd aan je favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor U en uw collega's?" vroeg ze met een blijkbaar ongeveinsde verontwaardiging.

„Ja, eigenlijk wel," bekende hij. „Tenzij U me van het tegendeel overtuigen kunt."

„Ik zal er heusch geen moeite voordoen," antwoordde ze wat snibbig.

Jaap glimlachte, keek even terzijde naar Pipsy, die erg hooghartig deed.

„Mag ik U hier iets van geven?" vroeg hij wat later, toen Dirk bij hem kwam met de schaal hors d'oeuvres.

„Graag!" zei ze nu weer lief.

„Voorkeur?"

„Nee, ik hou van alles!"

„Van alles?" herhaalde hij met een zucht. ,,Seid umschlungen Millionen! Dat houdt U niet vol! Eens moet de voorkeur komen."

„Ik had het over hors d'oeuvres," zei ze.

„Ja, ik ook."

Hij bediende zichzelf nu.

„Is dat niet vermoeiend om bij elk gerecht zulke diepzinnige bespiegelingen te houden?" vroeg ze en dan met een blik op zijn bord: „Maar ho es! Van een zekere voorkeur valt bij U ook niet veel te bespeuren!"

„Dat komt, omdat ik me nog gebonden acht aan zekere conventies," antwoordde hij.

„Anders?"

„Anders zoudt U tot een heel andere conclusie te mijnen opzichte komen. Maar Freule Tronck, een vraag, die me eigenlijk aldoor bezig houdt. U wordt Pipsy genoemd. Een schat van een naam en dan ook echt een naam voor U. En juffrouw de Haas heet Loekie. Nu kan ik Loekie wel thuis brengen als een afkorting van Louise, maar waar komt in 's hemelsnaam Pipsy vandaan? Ik kan met de beste wil geen naam bedenken, waar dat uit af te leiden valt!"