is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ze is er nog niet," sprak hij.

Jaap keek op.

„Vraag of Dirk er iets van weet!" adviseerde hij, terwijl hij op de telefoon wees.

Medemblik knikte en trad op de telefoon toe, manipuleerde aan het toestel.

„Hallo . . . Dirk . . . met de docentenkamer . . . Dr. Medemblik . . . Freule Thora is er niet. Is ze soms ziek?.... O ja . . . dat is goed."

Hij legde den hoom neer.

„Hij zalmeneer Vignol even waarschuwen; ze is na de koffie met Meedie uitgereden. Misschien een panne met haar wagen, dacht Dirk."

„O, is ze uitgereden?"

„Ja."

Jaap boog zich weer over het spel en Medemblik trok een stoel bij en keek toe.

De tijd verstrijkt gauw met schaken, maar hoezeer ook verdiept in het spel keken ze toch alle drie onwillekeurig even op en Herklots zelfs met iets verschrikts in zijn oogen, terwijl hij haastig van zijn stoel rees, toen de klok in het leskamertje drie sloeg.

„Even kijken," zei Herklots. „Of ze soms ..."

Doch meteen trad meneer Vignol de docentenkamer binnen.

„Meneeren," sprak hij op levendigen toon. „Ik maak mijn excuses, dat mijn nichtje zoo slecht op haar tijd past, zooals ik van Dirk hoorde en u vergeefs laat wachten. Maar ik denk dat ze een of ander mankement aan haar wagentje heeft gekregen. Ze is om kwart over één weg gereden."

„Het is vreemd, dat ze dan niet eens opbelt," sprak Medemblik.

Meneer Vignol zag hem even aan.