is toegevoegd aan je favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte een fatale blunder en eren later legde hij zijn Koning om.

XIX

Een beetje onrustig was Jaap maar eens naar beneden geslenterd, om daar te kijken naar het gebiljart van Sterk en van den Drift, toen Dirk plotseling de kamer binnentrad.

„Heeren," sprak hij. „Meneer Vignol laat U verzoeken allemaal even in de docentenkamer te willen komen," en Dirk verdween even spoedig als hij was binnengetreden.

„Wat is er aan de hand?" vroeg Piet Sterk, ongaarne gestoord in zijn serie. „Zou de ouwe Barones een beroerte hebben gekregen?"

„We zullen 't wel hooren," sprak Jaap, niet geneigd zijn vermoeden te openbaren, dat het wel iets zou zijn in verband met het niet-verschijnen van Thora.

Op de trap voegde Pablo Savola zich bij hen.

„Wat is er?" vroeg die.

„Kabinetsraad!" zei Jaap.

Even later betraden ze alle vier de docentenkamer, waar meneer Vignol, die nu opvallend bleek zag, met Medemblik en Herklots bereids aanwezig was.

„Meneeren," sprak meneer Vignol haastig toen het viertal binnentrad, „ik heb een nogal schokkende mededeeling voor U; gaat U zitten, dan kunnen we overleggen."

„Wilt U soms . . .?" vroeg Pablo met een aanbiedend gebaar naar den voorzittersstoel, maar meneer Vignol zat al en schudde het hoofd.

„De kwestie is deze,"sprak hij dan. „Freule Thora heeft een halfbroeder, een zekere meneer Rutherford, die beweert aanspraak te kunnen maken op de nalatenschap of een deel der nalatenschap van Freule Thora's groot-