is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader. Die aanspraak is volkomen illusoir, maar meneer Rutherford heeft met medewerking van een beruchte advocaat in Arnhem, een zekere Mr. de Vos, daar niettemin een civiele zaak van gemaakt, die aanhangig is bij de rechtbank in Arnhem. Niet dat die advocaat verwacht, dat de Rechtbank de vordering van Mr. Rutherford zal toewijzen, maar hij hoopt, dat wij, de tegenpartij, om een verder geprocedeer te voorkomen, ten slotte wel tot een compromis genegen zullen zijn. Wij staan evenwel volkomen weigerachtig tegenover elk compromisvoorstel en laten de heeren Rutherford en de Vos maar in hun onmacht spartelen zonder ons daar verder iets van aan te trekken.

Zoo was de stand van zaken tot op deze morgen. Maar nu zooeven heb ik een bezoek gehad van die Mr. de Vos en die kondigde me aan, dat zijn cliënt, meneer Rutherford — naar hij verzekert tegen zijn advies in! — waar ik niets van geloof — met plannen rondloopt om zijn halfzuster Freule Thora, te ontvoeren, met het doel haar in gijzeling te houden, tot wij bereid zijn op een compromisvoorstel in te gaan. En deze mededeeling, in verband gebracht met het feit, dat freule Thora na de koffie met Meedie is uitgereden en sedert niet terugkeerde, geeft mij grond tot zeer bange vermoedens."

Er viel een stilte van algemeene ontsteltenis en verslagenheid.

„Wel allemachtig!" sprak Piet Sterk dan. „Woont die meneer Rutherford hier ook in de buurt?"

„Dat weet ik niet," antwoordde meneer Vignol. „Hij woont feitelijk in Zuid-Afrika, maar hij vertoeft tijdelijk in ons land."

„Ja," sprak Jaap, „ik heb hem vanmorgen ontmoet."

„Wat zegt U?" kreet meneer Vignol'.

Jaap verhaalde van zijn ontmoeting in het cafétje verder op den weg.