is toegevoegd aan je favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaap lachte.

„Ik stel me dat maar liever niet voor," antwoordde hij en dan tot Sterk: „Waar is die revolver gebleven?"

„Die heb ik weer in de zak van zijn jasje gestopt," antwoordde deze.

„Weet freule Thora iets van al deze dingen?" vroeg Pablo Savola.

Meneer Vignol schudde het hoofd.

„Ik heb haar alleen gezegd dat we dachten aan motorpech en dat U daarom met zijn zessen is uitgereden om haar zoo mogelijk te helpen en haar zoo noodig op sleeptouw te nemen. En daar hebben ze allebei erg om gelachen."

„Dat kan ik me begrijpen," sprak Jaap, „maar weet ze ook niet dat meneer Rutherford hier op 't oogenblik de buurt voor haar onveilig maakt?"

„Nee, en dat vind ik ook maar beter haar niet te zeggen; het zou haar maar agiteeren."

„Maar dan zou ik haar toch niet zonder begeleiding uit laten gaan," sprak Herklots.

„Nee, daar heeft U gelijk aan, daarin zullen we moeten voorzien," antwoordde meneer Vignol, die inmiddels gebeld had en toen Dirk binnentrad: „Meneeren, ik mag U zeker wel iets aanbieden om U te bedanken en om eens te drinken op de goede afloop van al deze inderdaad wel zeer schokkende gebeurtenissen. Dirk, vraag eens wat je de heeren mag inschenken en presenteer meteen sigaren en sigaretten."

Toen Mr. de Vos, die zich ditmaal angstvallig aan zijn gegeven woord hield, precies na twintig minuten, in welken wachtenstijd hij wat peinzend een sigaar rookte, eindelijk zijn Chevrolet weer in beweging bracht, achteruit reed naar den straatweg en even later stopte voor het Pension Bergzicht, waar hij binnen ging, vloog Ruther-