is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het huwelijk van de zoon met de Weduwe Rutherford werd beschouwd als een mésalliance, doch hoe dit ware, drie maanden voor het overlijden van de oude Baron, kwam dat echtpaar om het leven bij een autoongeluk. De zoon — dus Thora's vader — was toen vrijwel door zijn geld heen en zijn vrouw had vermoedelijk nooit veel bezeten. Hoe dat zij, de oude Baron nam onmiddellijk maatregelen om zijn kleinkind, dat nu zijn universeele erfgename was geworden, naar Holland, naar de Doornenburg te laten komen; ze ging scheep, maar nog voor ze Holland bereikte overleed haar grootvader.

De Heeren Vignol en Tronck waren executeurstestamentair, ik werd aangewezen als medebewindvoerder over de nalatenschap, gedurende de minderjarigheid van Thora en de heeren Vignol en Tronck werden respectievelijk benoemd tot voogd en toeziende voogd.

Maar nu het testament. Dat is gemaakt na de dood van Thora's ouders. Het was wat het zakelijke deel betreft al heel eenvoudig om niet te zeggen overbodig. Thora was de eenige erfgename krachtens het gewone versterfrecht. Maar de oude Baron stond er op, dat de executeurs en ook ik met het volgende naar eer en geweten zooveel mogelijk rekening zouden houden. Ik zal U die clausule uit het testament voorlezen.

Met het droeve lot van mijn dochter Louise voor oogen, is het mijn uitdrukkelijke wensch, dat alles zal vermeden worden om Thora, mijn kleindochter, wat een mogelijk huwelijk betreft, te dwingen haar aanstaanden echtgenoot te kiezen in een bepaalden kring der samenleving. Haar goede smaak zal haar, vlei ik me, wel behoeden voor een al te grove mésalliance, doch er moet in ieder geval voor gezorgd worden, dat ze in aanraking komt met jongelui van fatsoenlijken huize