is toegevoegd aan je favorieten.

Tooverlantaarn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 5.

En toen heeft men haar no. 3 op de voordracht gezet en Billeman heeft haar een briefje geschreven, dat het zeer wenschelijk zou zijn persoonlijk de raadsleden te bezoeken. En hij heeft het onderteekend Jean Frangois Billeman, gemeentesecretaris. Jean Frangois groot en overduidelijk en Billeman een onleesbare krabbel.

En ze is gekomen en het was een koele en nuchtere dag en Heerenhaghen zag er uit als een aardsche stad van steen. Een beetje gesloten en in zich zelf gekeerd misschien, maar van een verontrustende toovermacht bleek niets.

Ze bezocht de raadsleden en ze glimlachte eens tegen hen. Ze zat in hun mooie kamers en ze kreeg er koffie of thee met koek en koekjes. Ze at die koekjes met kinderlijke graagte. Na de schrale kweekschool) aren en het sobere Gravesteinsche régime kon ze van lekkers nooit genoeg krijgen. Zoo deed ze niemand het affront aan te bedanken en dat op zichzelf was al een punt in haar voordeel. No. 1 en no. 2 hadden het zoo nu en dan wel eens op moeten geven. — Nee heusch, hoe vriendelijk ook aangeboden, het was hun niet mogelijk nóg meer thee te drinken. Nee dank u, heusch ook geen koekje.

Met zoo'n pertinente weigering ook maar iets te gebruiken, was dan een stemming van onwelwillendheid geschapen. Men vond zoo'n juffrouw niet „vrindelijk".

Floortje aanvaardde thee en koffie en koek en koekjes en vond het allemaal kinderlijk „erg lekker".

En verder had ze eigenlijk niet veel te vertellen. Ze lachte