is toegevoegd aan uw favorieten.

Een martelaarskroon voor Joris Praet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader kreeg den tuin. Maar hij had er niet lang plezier van. Er zaten zoowaar nog restjes van 't oude papier op den deurpost, toen 't plakkaat voor hemzelf er overheen kwam.

En mijnheer Ferdinand Smits werd ziek op zijn kantoor, een dag of acht na de sla van Jans van Drunen. Hij deed weer de binnendeur open, ging in de spreekkamer bij zijn vrouw en zeide: „Josien, ik zal niet van je vragen om mij te verplegen, 'k kan nu nog makkelijk naar de stad. Schrijf jij, of ik gehaald word? En als ik dood ben, moet je niet leelijk over de nonnen praten, want ze verzorgen de zieken liefderijk."

Dit was iets ongewoons, en de stad keurde 't af. De zieken bleven altijd in hun eigen huis, werden verpleegd in hun bedstede, stierven daarin en werden afgelegd op 't stroo. Ze werden bij de Groote Kerk begraven als ze Protestantsch, en bij 't mooie kerkje van Rodrop als ze Katholiek geweest waren. En een enkele doode kwam op Vredehof, in de binnenstad. Dat was particulier eigendom van de Vissers. Men kon 't van de straat af niet zien; 't was gelegen tusschen den tuin van bakker Verschure en den muur langs de Zadelmakersstraat. Verschure moest over zijn erf en door zijn boomgaardje toegang verleenen. Wanneer een der rechthebbenden stierf, kwam de lijkkoets uit de provinciale hoofdstad, want die was men hier niet rijk. De koets alleen, de familie zorgde voor ’t overige. Alleen moest er later een schikking gemaakt worden voor de volgrij tuigen, omdat alleen de oude mevrouw Visser van de Wiel nog équipage reed. Maar voor de koets althans liepen eigen paarden.

Toen Ferdinand Smits was weggebracht liep dadelijk het gerucht door de stad, dat de brouwersvrouw gek was geworden. Daar had het ook veel van. Josine Praet ging naar den dominee en zeide, dat zij niet Roomsch meer was, geen uur langer. Of hij dat uit haar naam aan de geestelijkheid zeggen wilde? Doch de goede dominee Schuilee zeide: „Josientje, hoe kan dat nou? Ferdinand wordt immers Katholiek begraven, en hoe wil je dan de familie ontvangen? Maar denk er om, dat je Veronica van de