is toegevoegd aan je favorieten.

Bruggenbouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet je wat het geval is: tot de cultureele volken kunnen ze bezwaarlijk gerekend worden. Een volk met een onmenschelijk strafstelsel, met een totaal gemis aan centraal staatsgezag, kan niet op éen lijn gesteld worden met een Europeesch cultuurvolk." Omstandig gaat hij daar op in. Later koert het grijze huis-duifje. „Zonder oorlogsverklaring kan men dus bij de niet-cultureele volkeren binnenvallen! Het komt er bij dat uitschot niet op aan." Godlief grijpt de gelegenheid aan: hij windt zich op, hij kan ontkomen aan zijn toren-vanstilte. „Tegen alles wat er heden ten dage op het wereldtooneel geschiedt, sta ik volkomen afwijzend. Van meet af aan was ik ook tegen die nieuwe Volkenbondpolitiek. Op het beginsel van de collectieve veiligheid heb ik nooit betrouwd . . ." Taco schuift dichterbij. Hij luistert toch maar verstrooid naar — de politiek van de maand. „Een maand", denkt hij, „en alles is al zoo oud. Adoea en Adigrat al lang genomen, de heilige stad Aksoem, Makallé, Ogada . . . Sanctie-bepalingen, Kerkstrijd, het waarschuwend anti-oorlogsadres van de driehonderd vijftig zenuwartsen . . ." Hij wrijft de binnenkant van zijn handen droog op de knieën van zijn broek. En hij kan al weer een scheeve mond trekken. Het is of hij een babbelend oud vrouwtje hoort — diep in zijn gedachten. „Stil nou maar, stü maar." Nee, het oude vrouwtje babbelt voort. „Congres van de S.D.A.P. te Utrecht. Het Plan van de Arbeid. De persen van „Volk en Vaderland" in beslag genomen. Kingford Smith recordpoging Londen-Melbourne." Het oude vrouwtje zet haar stem uit. „Hausien in Abessinië gevallen. De sanctie-schroef. . . Vijftig landen voor embargo. Jean