is toegevoegd aan uw favorieten.

De koets

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte Arend door. Maar Treesje is zoo sterk al is ze maar klein; ze staat spoedig weer gewoon in den winkel en niemand heeft er weet van, niemand neemt iets aan haar waar.

Dit werd een ellendig spel van hoop en teleurstelling in hun huwelijk. Een altijd eendere afloop, nog viermaal in drie volgende jaren. En toen zei de gynaecoloog dien zij raadpleegden: ik zie maar één oplossing. Bij een volgende zwangerschap direct absolute rust. 't Is een zware opgave en makkelijker opgelegd dan uitgevoerd, ik weet het, maar andere mogelijkheid om tot een normalen partus te komen is hier niet voorhanden."

„Bedoelt u al die maanden?" vroeg ze bang.

„Ja en daar volstrekt niet van afwijken."

„Maar dat is toch niet te volbrengen?"

„Toch wel; u bent de eerste niet, mevrouw."

Treesje had nog een motief, maar dat verzweeg ze voor den vreemden dokter. Dat zou ze nooit kunnen volbrengen. „Ik kan geen drie kwartaal uit den winkel weg."

„Dat kan wèl Treesje, ik zorg toch voor alles."

„Maar ik houd dat niet uit."

„We staan nog niet eens voor die noodzaak," suste Arend.

„Maar laten we toch klaarte erover hebben, voor het zoover is," zei ze klagend. „Ik kan het niet doen."

Waarop Arend zwijgend naar den winkel trok. 's Avonds, ze zaten met geladen meeningen tusschen hun antiek, begon ze er weer over. En Arend legde z'n sigaar neer. Hij vatte de tang van 't antieke haardstel op.

De Koets — 31