is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord er zoo ernstig uitkwam, heb ik er veel over nagedacht, en nu vraag ik je: Heb je dat „ja" toen gemeend?"

„Ik ben niet gewoon om te liegen. Schuiteman. Jij soms?" „Juffrouw Olga, we hebben elkaar nu tien jaar bekeken, meest uit de verte. Jij bent in dien tijd opgegroeid van kind tot vrouw, ik ben een man in de kracht van mijn leven geworden. Ik heb er niets tegen om hier op straat te staan praten. Ieder mag zien wat ik doe, en hooren wat ik zeg. Met een vrouw is dat anders. Ik zou niet graag willen, dat er ook maar zóóveel op je te zeggen zou zijn door mijn schuld. Mag ik je eens komen bezoeken, om wat te praten? Van avond? Goed, ik kom.

Toen hij dien avond bij haar in de huiskamer zat, draaide juffrouw Olga er heelemaal niet omheen, wat de bedoeling van dit bezoek was. Zij had de oogen er wijd voor open. Nadat Schuiteman, nu in vollen ernst, haar ten huwelijk had gevraagd, maar daarbij had laten uitkomen, dat ze wel weten moest wat ze deed, zei ze: „Kijk eens, Schuiteman, ik wil dat je drie maanden voor elk verbergt, wat wij hier vanavond bespreken. Wil je dan nog, kom dan terug. Mijn besluit staat vast, nu al. Ik ben een heel vreemde vrouw, er is niets weekelijks aan me. Vader heeft me geleerd, dat tranen een vrouw tot schande strekken. Zoo heb ik het tenminste opgevat. Hij was hard. Ik heb mezelf verhard, om te worden zooals hij was. Hij was ook vroom. Geen dag ging hij naar het gerechtsgebouw, als hij er een vonnis moest uitspreken, of hij lag eerst een tijd lang in gebed vóór zijn Bijbel geknield. Streng Calvinist was hij. Daarbij zeer gekant tegen den adel. Hij was uit Kopenhagen weggeduwd naar een kleine plaats, ook al omdat hij niet van zuiver blauw bloed was. De een of andere adellijke heer had hem in ongenade bij den koning gebracht. Nu haatte hij den adel. Tegen dien haat kampte hij steeds, maar vergeefs. Het was hem te machtig. Bij zijn dood kwamen we hier. Waarom juist hier? Ik weet het niet. Zonder dat moeder me ooit verboden heeft, vragen over het ver-