is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben. Hoe kon dat goed gaan? De aardsche regeering was toch de zichtbare uiting van Gods autoriteit. Elk regeeringspersoon was koopman tevens. Neen, hij bemoeide zich niet met die eigengerechtigde, zelfingenomen kaasboeren. Die duitendieven waren niet naar zijn smaak: als zij eigen zak konden spekken, liet het landsbelang hen koud! „Het land van vuil gewin," noemde hij Holland in zijn weinige en korte brieven aan zijn moeder. Hij deed als de professoren, en bemoeide zich niet met het volk. Hij was de vreemdeling, en liet zich graag „de Deensche jonker" noemen. Drie jaar bleef hij er, en werkte hard. — Volkomen overtuigd, dat die in Holland wel de allerslechtste vorm van regeering was van de aardsche vertegenwoordiging van Gods recht over het volk, verliet hij Leiden en trok naar Engeland, naar de Universiteitsteden Oxford en Cambridge. Hij was van plan, zich in Engeland goed op de hoogte te stellen van het landsbestuur. Wel had men er voor eenige jaren den koning het hoofd voor de voeten gelegd, maar er stond tegenover, dat er nu een man uit het volk alle macht in handen had, een man, die als een ander Elia regeerde als Israels profeten; een regeering op Gods Woord gegrond. Tegen zijn gewoonte in schreef hij nu een langen brief aan zijn moeder over dien man Gods, Cromwell, die zich beschouwde als Gods dienstknecht, de uitvoerder van Gods wil, want God Zelf had en behield alle gezag. Dat was naar den smaak van Peter Schuiteman, en ook naar dien van zijn moeder. Hier voelde hij zich eveneens gestreeld, als men hem om zijn kennis met eerbied behandelde, maar evenzeer als men hem noemde „De Jonker uit Denemarken." De vereeniging van adellijke studenten benoemde hem tot eerelid en hij liet zich dat welgevallen.

Toen hij ook drie jaar in Engeland had gewoond, was zijn reislust nog niet bekoeld. Hij vertrok naar Frankrijk, naar Parijs. Nu was hij van plan, zich niet alleen met de studie te bemoeien, maar zich ook rechtstreeks tot het volk te wenden. Dit deed hij dan ook, al verstond