is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werd geboren te Leiden 3 Juni 1807 en overleed te Badenweiler 15 Augustus 1878.

VII

Jh. Mr Johan Baptist Arnold Josepli Marie Verheyen Voorzitter 1858—1864.

Werd geboren te 's Hertogenbosch 18 Januari 1818 ; was eerst secretaris van die gemeente, daarna inspecteur van het Lager onderwijs; lid eerst van de Tweede, daarna van de Eerste Kamer der Staten Generaal; kamerheer in b. d. en voorzitter van de Ridderschap van NoordBrabant, enz. Stierf le Loon op Zand 11 Januari 1898. Hij was schrijver van de : Bijdragen tot de geschiedenis der voormalige Schuttersgilden te 's Hertogenbosch.

Men zie nog over hem : Nieuw Biogr. Woordenboek Dl. IV.

VIII

Mr Robert Twiss Fzn.

Voorzitter 1864—1867.

Werd geboren te Kralingen 14 Januari 1814 en in 1853 benoemd tot Officier van Justitie bij de Arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch, wat hij bleef tot 1867, als wanneer hij benoemd werd tot ProcureurGeneraal bij het Gerechtshof van Suriname. Hij stierf te Breda 10 Juni 1901.

IX

Mr Dionysius Josephus Martinus Philippus Mulder Voorzitter 1867—1870.

Werd geboren te Kaapstad 25 April 1827 uit het huwelijk van Martinus Josephus Mulder en Joanna Dorothea Robison. Hij was lid van Gedeputeerde Staten en bankier te 's Hertogenbosch, wat hij bleef totdat hij in 1870 naar Batavia vertrok, alwaar hij tot lid van het Hooggerechtshof is benoemd geworden.