is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank aldaar. Raadsheer in het Gerechtshof te 's Hertogenbosch. Stierf te Rome 20 Maart 1903, alwaar hij begraven ligt op het Campo Santo dei Tedeschi.

XIV

Jhr. Mr Pieter Maria Frans van Meeuwen Voorzitter 1886—1892.

Dezelfde als die sub XII.

XV

Mr Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann Voorzitter 1892—1898.

Geboren te 's Hertogenbosch 11 Augustus 1847. Rijksadvocaat aldaar en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Overleden te 's Hertogenbosch 16 Maart 1908.

XVI

Dr Leonardus Johannes Willebrordus Smit Voorzitter 1898—1913.

Geboren te 's Gravenhage. Werd benoemd : 3 Februari 1870 tot praeceptor en reeds 27 September 1872, na doode van den conrector Dr Jean F. Wolters, die Dr C. R. Hermans als rector was opgevolgd, tot rector van het Gymnasium van 's Hertogenbosch, wrelke functie hij gedurende meer dan veertig jaren vervulde totdat hij op zijn verzoek om gezondheidsredenen daarvan op 26 Juni 1903 op de meest eervolle wijze werd ontheven. Door het vertrouwen der Regeeriug en zijner medeburgers bekleedde hij te 's Hertogenbosch nog verschillende andere eervolle betrekkingen. De Regeering benoemde hem dan ook tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Den 19 October 1920 overleed hij te 's Hertogenbosch in den ouderdom van bijna 78 jaren. Van hem verscheen in druk: Twee merkwaardige boekwerkjes, betreffende