is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geschiedenis van 's Hertogenbosch (Handelingen 19031909 p. 209 en vlgd). Zijn portret in crayon hangt in de aula van het Genootschap.

XVII

Jhr. Mr Franciscus Xaverius Verheyen Voorzitter 1913—1916.

Geboren te 's Hertogenbosch 31 Januari 1852. Jagermeester en kamerheer i. b. d. Achtereenvolgens kantonrechter-plaatsvervanger, rechter in de Arrondissementsrechtbank en raadsheer in het Gerechtshof te 's Hertogenbosch ; arrondissements-schoolopziener; lid deiProvinciale Staten van Noord-Brabant en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Enz. Overleden te 's Hertogenbosch 2 Mei 1929.

XVIII

Jhr. Mr Frans Jacob Joseph Maria van Ryckevorsel Voorzitter 1916—1926,

na gedurende een lange reeks van jaren een verdiensteijk secretaris van het Genootschap te zijn geweest. Heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Werd geboren te 's Hertogenbosch 13 Maart 1858. Was kamerheer i. b. d. en voorzitter der Ridderschap van Noord-Bx-abant. Was achtereenvolgens ook nog wethouder van die gemeente en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Stierf te Berlicum (N. B.) op den huize de Wamberg 1 December 1635.

XIX

Jhr. Mr Alexander Frederik Oscar van Sasse van IJsselt Voorzitter 1926—1938.

De Schr. dezes.