is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat men in Indië moet doen en laten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende feiten, op het stuk van kunst, zielkunde, economie, levenskosten, mode, sport e.d.

Houd dit alles los van personen. De verwarring van feiten en personen vormt in de Europeesche gemeenschap in Indië een bron van burgeroorlogen.

Men zal u dankbaar zijn voor een meening over een feit. Men zal u nog dankbaarder zijn voor een meening over een persoon. Maar in het laatste geval is er één persoon die buiten den kring van die dankbaarheid staat, en dat is de besprokene.

Er zijn in Indië schoone avonden waarop het weerlicht niet van den hemel is. Telkens en telkens weer zet het verre horizonten in gloed en daartegen teekenen zich de omtrekken af van bergen en geboomten die in het duister niet meer zichtbaar zijn.

Zóó is het ook met de Indische conversatie: die vormt een continu proces van ontladingen, van zich oplossende spanningen, waaruit telkens weer iets zichtbaar wordt in het duister dat ons omringt.

Maar zooals, noodzakelijkerwijs, de bliksem ééns zal inslaan, en de donder zal rollen, zoo zal, uit die voortdurend licht-gevende, verhelderende conversatie, „gedonder" voort moeten komen, en onverwacht zal het hier of daar bij iemand inslaan, en een groote en vernielende brand is het onherroepelijk resultaat.

Voorzie u van een geestelijken bliksemafleider en blijf het aardcontact onderhouden opdat de spanningen aan u voorbijgaan. Word geen slachtoffer en maak er geen.

Het praat-contact is heilzaam. Wanneer een gesprek niet de gewenschte oplossing heeft gebracht zijn de gevolgen niet te overzien. Partijen keeren zich dan van elkander af om te gaan . . . praten. Ze

Indië 4