is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VALSTRIK

nooit durven beklimmen. In den heelen omtrek was ook geen spoor van een menschelijk verblijf te bekennen, overal heerschte stilte en eenzaamheid. Nadat wij onze bagage zelf zoo dicht mogelijk hadden aangesleept, begonnen wij het onderzoek. Sir Henry trad op een der groote gaten af en ging naar binnen, op den voet door mij gevolgd. Tot onze verwondering was het gat niet afgesloten, zooals beneden, doch liep door en bleek de toegang te zijn tot een lange, donkere gang, waar wij spoedig geen hand voor oogen konden zien. Zonder licht konden wij niet verder gaan. We keerden daarom terug en haalden uit een der meegebrachte kisten een paar zaklantaarns. Hiermede gewapend en nu ook vergezeld door Schattenblatt, met Pah in de achterhoede, trokken wij de gang weer in. Een wolk van reusachtige vleermuizen, opgeschrikt door de lichtflitsen van onze lantaarns, kwam ons tegemoet. Wij lieten de lugubere dieren over ons heen trekken en drongen verder door, gedreven door een onbedwingbare nieuwsgierigheid. Sir Henry verwachtte, dat de gang ten slotte dood zou loopen en ons dus wel tot teruggaan zou nopen. Doch plotseling stonden wij voor een zijgang en tot onze verrassing zagen wij aan het einde daarvan een flauwe lichtschemer. Waarschijnlijk was daar een uitgang.

In gespannen verwachting sloegen wij nu de zijgang in. Deze was ongeveer tweemaal zoo lang als de hoofdgang en scheen uit te loopen op een open ruimte. Het licht, dat wij aan het eind er van hadden gezien, werd allengs helderder, zoo helder, dat wij onze zaklantaarns niet langer noodig hadden. Nog eenige stappen en wij bevonden ons in een groote hal, waar het geluid onzer stemmen opklonk als in een concertzaal. Verwonderd keken wij rond. Om ons heen verhieven zich vier hooge muren, zonder deuren en vensters. Zij liepen naar boven uit in een soort koepel, die aan de eene zijde open moest zijn en door welke opening het licht naar binnen moest vallen als door