is toegevoegd aan je favorieten.

Jongens van de evenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PICKNICK MET EEN STORMACHTIG SLOT.

en verscheurende dieren. En terecht! Doch maar al te vaak vergeet je, dat je meer last van het kleinere gedierte hebt dan van de andere, omdat het zo talrijk en overal aanwezig is. Zeker, het is lang niet zo interessant. Wanneer we lezen, dat Simson, de sterke, een leeuw versloeg met een ezelskinnebak, dan gloeien we van bewondering. Dat is nog eens wat! Maar als we hadden vernomen, dat Simson met de muskieten of de jiggers had gevochten, zouden we voor zo n onbelangrijke strijd onze neus opgehaald hebben. 't Is nogal een kunst, een mug te verslaan. Ja, één mug, maar er zijn er millioenen. En dan zijn er in Afrika nog wel andere plagen, waarvan in een volgend hoofdstuk eens een boekje open gedaan zal worden.

Dus een leeuw kwam er niet opdagen, toen ons gezelschap kort na aankomst op een schaduwrijk plekje in een palmbosje zat te smikkelen. Maar er kwam wat anders. Uit de richting van de bossen kwam een onafzienbare stoet kleine, zwarte nomaden onhoorbaar naar de kust marcheren, door het dichte lover veilig aan het oog van de mensen onttrokken. Het waren drijvers. Zo noemt men de grote, zwarte mieren, die wel tot de nuttige en onmisbare dieren gerekend moeten worden, maar die soms een ware plaag kunnen zijn. Geheel onbewust van de nadering dezer belagers zaten onze picknickers zich te goed te doen, toen plotseling de alarmkreet