is toegevoegd aan je favorieten.

De woestijnpiloten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WOESTIJNPILOTEN

op Henri de Gramont doelend. „Het zou anders een merkwaardige samenloop van omstandigheden zijn, als hij den schavuit nu werkelijk te pakken had.”

Henri de Gramont had zich niet vergist. De volgende morgen brachten de bladen het sensationele nieuws, dat de spion Bartolo Pirello, die graaf Henri de Gramont ontvoerd had, was gearresteerd, op het moment, dat hij op het punt stond, de bevolking van de Egyptische hoofdstad tegen het Britse gezag op te hitsen. De politie had een goede slag geslagen. Want de Italiaan had nog meer op zijn kerfstok, zoals de Gramont kon aantonen. Bartolo Pirello, alias sjeik Abdoellah Hasra, bleek ook de man te zijn, die de Parijse juwelier met die parelaffaire had opgelicht. Tijdens het verhoor, zo meldden de bladen, hadden zich heftige tonelen afgespeeld. De schavuit had eerst alles ontkend, maar toen Henri de Gramont plotseling in de zaal verscheen, dacht hij een spookverschijning te zien en viel hij door de mand. Wel was het die dag roerig in de stad, vooral op de Sharia Kamel, maar door de arrestatie van Pirello werd erger voorkomen en liep het relletje met een sisser af.

Lex en Dug wensten den graaf geluk met zijn succes. Spoedig daarop verlieten zij Cairo en het land der Pharao’s, waar zij zoveel hadden beleefd en geleerd, en vlogen naar Khartoem, om hun eigenlijke taak te gaan vervullen bij de grensbewaking.