is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI

VENTJE TOONT ZIJN WAREN AARD!

Er zijn in een jaar voor ieder mensch, voor elk meisje en eiken jongen van die dagen, die de eigenschap hebben bijzonder aantrekkelijk te zijn. De een verlangt elf maanden en een paar dozijn dagen naar zijn verjaardag, de ander vlast op Kerstmis, een derde haakt naar den eersten April. De laatste categorie bestaat natuurlijk uit die wezens, die een ander graag een poets bakken. En zoo is ook de eerste Juni een van die dagen, waarnaar duizenden en duizenden het gansche voorjaar verlangen.

Ja, het is vreemd gesteld met dien eersten Juni. Voor dag en dauw haasten zich in alle streken van het land dolnieuwsgierige mannen en jongens in de kleeren, springen in auto's, op fietsen of andere vervoermiddelen en reppen zich, gewapend met... hengels en vischtuig naar die wateren, waarvan bekend is, dat zij schubdragende individuen onder hun oppervlakten verbergen. De eerste Juni, nietwaar, opening van het vischseizoen!

En hoewel het reeds lang geleden 1 Juni was geweest, was de belangstelling zeker niet afgenomen. Eiken ochtend begaven zich nog talrijke hengelaars op weg, om vroeg of laat zonder dan wel mèt visch terug te komen. En als er nu juist één vischrijk water bestond, was 't de tochtsloot bij den molen, waar