is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IET MISVERSTAND

lichter z’n huis vrij laten," vertelde Jaap en begon jij de herinnering aan het gebeurde te grinniken. ,Maar lui van een vischclub hadden er lucht van gekregen en joegen hem weg en nu zwemt de snoek iveer in een teil in z'n tuintje.”

„Ga er heen en haal hem," sprak Bot plotseling. ,Je zult hem nu wel cadeau krijgen, denk ik."

„Hem gaan halen? Man, hoe krijg je 't in je lersenen!" riep Jaap luid. Hij begon hinnikend te lachen. „Ga hem zelf halen, uilskuiken. Snap je niet, dat ik Van Wijck liever nooit meer tegen kom?”

„Je bent een lafaard," vond Bot. „Van Wijck zal blij zijn, als hij van dien last af is. Let op m'n woorden, hij zal je nog graag ’n extraatje toe geven."

„Ja, een tik op m'n oog," lachte Jaap. „Haal hem zelf, Botje ..."

„Ik heb ineens een reuze plan gekregen, snap je..." zei Bot langzaam en er kwam een sluwe uitdrukking op z'n gelaat. „Er zijn verschillende manieren, Jaap, om geld uit dien snoek te slaan. ^

„Inderdaad, een paar van die manieren kén ik ... ^

„Als je sarcastisch wordt, hoepel je maar op, zei Bot scherp. < ■

„Zooals je wilt," antwoordde Jaap en liep naar de

deur. .

„Een kind van vier jaar is nog met zoo kmaerachtig als jij,” hoonde Bot. „Neem 'n rammelaar, Japie, en ga zoet spelen. Tusschen twee haakjes, geeft 'n vischwinkel iets voor zoo'n grooten snoek?

„Een daalder misschien; juist die reuze snoeken schijnen niet bijzonder lekker te zijn.”

Bot schudde het hoofd en verviel in gepeins.

„Er is geen zilver maar g o u d met 'm te ver-