is toegevoegd aan je favorieten.

Nienke van Hichtum vertelt weer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PRINSES EN DE VUURVOGEL I.

en zie, daar kwam het vriéndelijke gezicht van de maan ook nog boven den hoogsten top uitkijken!

Zij zag al deze dingen en ze werd er stil van. Diep kwam ze onder den indruk van de wondermooie wereld, die ze nog nooit had aanschouwd.

En al verder en verder, al hoger en hoger vloog de vuurvogel

Maar eindelijk begon hij toch weer langzaam te dalen.

Want zie, diep daar beneden lag een andere grote stad, en midden in die stad verhief zich een prachtig, trots paleis. Uit alle ramen scheen licht, en door één daarvan liet de Vuurvogel de Prinses naar binnen kijken.

„Ziehier Prinses,” zeide hij, „kijk nu maar eens goed naar binnen, en je zult Prins Vanija zien!”

Ja waarlijk, daar zag ze den mooien jongen Prins op een divan liggen slapen!

Maar — was ’t niet net of hij voelde, dat ze naar hem keek?

Hij bewoog zich in zijn slaap, zijn ogen gingen langzaam open. Slaperig keek hij om zich heen; maar pas ontdekte hij het gezicht van dat beeldschone Prinsesje, dat hem door ’t venster aankeek, of hij riep uit:

„Wie zjjt ge toch, lieflijke Prinses? O, zeg het mij! Ik zag je zo dikwijls in mijn dromen! En altijd sinds ik oud genoeg was om alleen te paard te mogen uitrijden, heb ik overal, overal naar je gezocht. En zie — nu kom je uit jezelf naar mij toe!”

Hij hielp haar van den rug van den Vuurvogel naar binnen klimmen, en bracht haar bij zijn Moeder.

De Koningin verwelkomde haar, alsof ze haar eigen dochter was.

Twee jaren lang leefde ze hier nu al heel gelukkig, al dacht ze ook dikwijls aan haar eigen ouders, en al verlangde ze héél erg, hen weer te zien.

Maar — de Vuurvogel was verdwenen op het ogenblik toen ze in de kamer van Prins Vanija was gestapt — nooit had ze hem teruggezien. Hoe zou ze dus ooit haar ouders kunnen terugvinden? Niemand had haar zelfs verteld hoe het land heette, waar ze woonden, en waar het ergens lag.

Twee jaar later werd er bruiloft gehouden in ’t paleis — de schitterendste bruiloft, die ooit in dit land is gevierd; want op dezen